Jakich umiejętności będziemy potrzebować w zmieniającym się świecie?

Źródło: year-of-skills.europa.eu
Źródło: year-of-skills.europa.eu

Na tak zadane pytanie będziemy poszukiwali odpowiedzi podczas realizacji projektu: Popularyzacja zestawów narzędzi edukacyjnych oraz metod nauczania i uczenia się wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów, dostosowanych do potrzeb rynku pracy. Wyzwanie, które stoi przed nami jest tym bardziej istotne w Europejskim Roku Umiejętności.

W warunkach dynamicznych zmian na rynku pracy związanych z postępującymi procesami cyfryzacji i transformacji ku „zielonej gospodarce”, niezbędne jest szybkie podnoszenie (up-skilling) i nabywanie nowych kompetencji (re-skilling). Konieczność ta znalazła swoje odzwierciedlenie m. in. w przyjętych w 2021 r. w Porto Celach Społecznych UE do Roku 2030, wśród których znajduje się cel dotyczący kształcenia ustawicznego. Zgodnie z nim corocznie co najmniej 60% wszystkich osób dorosłych powinno uczestniczyć w szkoleniach.

Celem głównym Europejskiego Roku Umiejętności, który zakończy się w maju tego roku, jest propagowanie podejścia sprzyjającego podnoszeniu kwalifikacji, tak by nikt nie został izolowany podczas transformacji cyfrowej i gospodarczej. Promocja i upowszechnienie kształcenia ustawicznego sprzyjać będzie redukcji niedoborów kadrowych oraz pozwoli w dalszej perspektywie na podejmowanie lepszej jakości zatrudnienia przez coraz lepiej wykwalifikowanych pracowników w UE.

Zadania realizowane w ramach projektu stanowić mają nowy impuls dla uczenia się przez całe życie przez wskazanie rozwiązań dedykowanych nauczycielom i uczniom za pomocą zestawu narzędzi edukacyjnych.

Więcej informacji na temat zestawu narzędzi edukacyjnych

Więcej na temat Europejskiego Roku Umiejętności

Ostatnia aktualizacja: 4 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa