Rekrutacja ekspertów branżowych

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w naborze ekspertów branżowych w ramach zadania: odbiór  560 e-materiałów do kształcenia zawodowego.

Przedmiotem postępowania o numerze WA-ZUZP.2611.3.2023 jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze 281 z 560 e-materiałów poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji e-materiałów do kształcenia zawodowego dla wskazanych zawodów w ramach branż:

1) branża leśna (LES); 2) branża mechaniczna (MEC); 3) branża mechaniki precyzyjnej (MEP); 4) branża metalurgiczna (MTL); 5) branża motoryzacyjna (MOT); 6) branża ogrodnicza (OGR); 7) branża opieki zdrowotnej (MED); 8) branża poligraficzna (PGF); 9) branża pomocy społecznej (SPO); 10) branża przemysłu mody (MOD); 11) branża rolno-hodowlana (ROL); 12) branża spedycyjno-logistyczna (SPL); 13) branża spożywcza (SPC); 14) branża teleinformatyczna (INF); 15) branża transportu drogowego (TDR); 16) branża transportu kolejowego (TKO); 17) branża transportu lotniczego (TLO)

Ogłoszenie skierowane jest do:

 1. instruktorów praktycznej nauki zawodulub
 2. przedstawicieli partnerów społecznych będących członkami Sektorowych Rad ds. Kompetencji lub Klastrów

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są, były lub będą zaangażowane jako kadra projektu konkursowego lub wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych autor/współautor materiału multimedialnego lub ekspert weryfikujący e-materiał lub materiał multimedialny, w ramach branży, do której należy zawód, do którego składana jest oferta.

Lista projektów realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego  :

 1. POWR.02.15.00-00-3013/20-00, EDUEXPERT SP. Z O.O.
 2. POWR.02.15.00-00-3018/20-00, CONTENTPLUS.PLSP. Z O.O.
 3. POWR.02.15.00-00-3019/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 4. POWR.02.15.00-00-3031/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 5. POWR.02.15.00-00-3035/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 6. POWR.02.15.00-00-3036/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 7. POWR.02.15.00-00-3039/20-00, OCTOPUS VR SPÓŁKA Z O.O.
 8. POWR.02.15.00-00-3043/20-00, ENGLISHSQUARE.PLSP. Z O.O.
 9. POWR.02.15.00-00-3047/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 10. POWR.02.15.00-00-3048/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 11. POWR.02.15.00-00-3049/20-00, AKADEMIA FINANSÓW I BIZNESU VISTULA
 12. POWR.02.15.00-00-3051/20-00, POLITECHNIKA ŁÓDZKA
 13. POWR.02.15.00-00-3056/20-00, GROMAR SP. Z O.O.

Ważne! Oferent może złożyć ofertę najwyżej do dwóch części postępowania.

Ze względu na obowiązującą ustawę Prawo zamówień publicznych ww nabór ekspertów branżowych przeprowadzany jest w trybie „unijnym”, który wymaga złożenia oferty podpisanej podpisem kwalifikowanym (podpisem komercyjnym). Podpis kwalifikowany to podpis elektroniczny, który można zakupić u jednego z certyfikowanych dostawców.

Termin składania ofert trwa do 31 marca 2023 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w powyższym naborze jak również zapraszamy do kolejnych, o których będziemy Państwa na bieżąco informować!

Z wyrazami szacunku,

Zespół projektu.

Ostatnia aktualizacja: 3 marca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa