Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli od września 2022

Źródło: fotolia.com
Źródło: fotolia.com

1 września 2022 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. System awansu zawodowego został uproszczony poprzez zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego (likwidacja stopnia nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego) oraz odejście od odbywania sformalizowanych staży przy jednoczesnym położeniu większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.

Nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, mogą ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2027 r.

Szczegółowe zasady dotyczące etapów rozwoju zawodowego nauczycieli oraz wymagań egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych na poszczególne stopnie awansu przedstawione zostały w prezentacji:

Awans zawodowy nauczycieli w polskim systemie edukacji

W celu zapoznania się z przepisami przejściowymi zapraszamy na stronę MEiN.

Wdrażanie nowego systemu awansu zawodowego nauczycieli w świetle przepisów przejściowych

Znowelizowane akty prawne dotyczące awansu znajdują się na stronie ORE

 

Ostatnia aktualizacja: 2 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa