Zaproszenie do naboru Ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w naborze ekspertów ds. kształcenia zawodowego. Nabór dotyczy weryfikacji/recenzji i odbioru 203 programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla wskazanych 97 zawodów w ramach branż: audiowizualna AUD; ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia BPO; ceramiczno – szklarska CES; chemiczna CHEM, drzewno – meblarska DRM; ekonomiczno – administracyjna EKA; elektroenergetyczna ELE; fryzjersko – kosmetyczna FRK; hotelarsko – gastronomiczno – turystyczna HGT; handlowa HAN; leśna LES; opieki zdrowotnej MED; przemysłu mody MOD; metalurgiczna MTL; ogrodnicza OGR; poligraficzna PGF; rolno – hodowlana ROL; rybacka RYB; spożywcza SPC; pomocy społecznej SPO; transportu wodnego TWO.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które były, są lub będą zatrudnione w projektach realizowanych w ramach konkursu pn. Opracowanie programów nauczania do umiejętności dodatkowych dla zawodów – II etap (DUZ II) nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/21 (tj. POWR.02.10.00-00-1007/21, POWR.02.10.00-00-1003/21, POWR.02.10.00-00-1005/21, POWR.02.10.00-00-1006/21, POWR.02.16.00-00-1001/21, POWR.02.10.00-00-1008/21, POWR.02.15.00-00-1018/21, POWR.02.15.00-00-1016/21, POWR.02.10.00-00-1010/21, POWR.02.15.00-00-1017/21) jako kadra projektu konkursowego i/lub jako autor przykładowych programów nauczania do umiejętności dodatkowych opracowanych przez beneficjentów projektów konkursowych lub jako niezależny specjalista recenzujący przykładowe programy nauczania, wyłoniony przez beneficjentów projektów konkursowych w ramach branży do której należy zawód, do którego został przygotowany program nauczania dodatkowych umiejętności zawodowej (DUZ) i składana jest oferta

Termin składania ofert trwa do 30 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE  lub na stronie portalu SmartPZP

Ostatnia aktualizacja: 20 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa