Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 38 z 240 (6) prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym naborze ekspertów branżowych (6), tym razem do odbioru 38 z 240 prototypów e- materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:

 1. Pracownik pomocniczy gastronomii,
 2. Pracownik pomocniczy krawca,
 3. Technik elektronik,
 4. Technik garbarz,
 5. Technik grafiki i poligrafii cyfrowej,
 6. Technik inżynierii sanitarnej,
 7. Technik obuwnik,
 8. Technik organizacji turystyki,
 9. Technik procesów drukowania,
 10. Technik przemysłu mody,
 11. Technik renowacji elementów architektury,
 12. Technik robót wykończeniowych w budownictwie,
 13. Technik technologii wyrobów skórzanych,
 14. Technik telekomunikacji,
 15. Technik urządzeń dźwigowych,
 16. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
 17. Technik usług kelnerskich,
 18. Technik usług kosmetycznych,
 19. Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych,
 20. Technik włókiennik,
 21. Technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nabór skierowany jest do następujących osób:

 1. nauczycieli kształcenia zawodowego
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu
 3. pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego.

Termin składania ofert trwa od 24 maja do 9 czerwca 2021 r. do godz. 8.00

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza szereg zmian w sposobie udziału i składania ofert przez wykonawców. Do najważniejszych należy obowiązkowa elektronizacja. Zgodnie z nową ustawą:

 1. Wykonawcy przechodzą z ofert papierowych na oferty elektroniczne, które należy złożyć za pośrednictwem platformy online. Wg przepisów nowej ustawy oferty w formie papierowej będą odrzucane.
 2. Wykonawcy zobowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednie podpisy elektroniczne: elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego) służące do autentykacji i podpisu dokumentów.
 3. Udział w postępowaniu i wszelka komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań, składanie uzupełnień, odwołań itp.) odbywa się na platformie online, w przypadku ORE za pośrednictwem platformy SmartPZP.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie dostępnymi pod linkiem: Strona portalu SmartPZP zakładka elearning

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej powszechnym podpisem elektronicznym. Instrukcja dostępna jako załącznik.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 38 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych(otwórz w nowym oknie) lub na Strona portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o kolejnych postępowaniach.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa