Zaproszenie do udziału w naborze ekspertów branżowych do odbioru 36 z 240 (5) prototypów e-materiałów w ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego”

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do wzięcia udziału w kolejnym naborze ekspertów branżowych, tym razem do odbioru 36 z 240 prototypów e- materiałów i ich wersji ostatecznych poprzez opracowanie zestawu raportów z kolejnych etapów weryfikacji oraz analizy uwag z konsultacji społecznych prototypów e-materiałów do kształcenia zawodowego dla zawodów:

 1. Dekarz,
 2. Elektromechanik,
 3. Kamieniarz,
 4. Monter izolacji budowlanych,
 5. Monter izolacji przemysłowych,
 6. Technik automatyk,
 7. Technik budownictwa,
 8. Technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,
 9. Technik elektryk,
 10. Technik fotografii i multimediów,
 11. Technik inżynierii środowiska i melioracji,
 12. Technik mechatronik,
 13. Technik programista,
 14. Technik realizacji nagłośnień,
 15. Technik realizacji nagrań,
 16. Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej,
 17. Technik technologii żywności,
 18. Technik teleinformatyk,
 19. Technik turystyki na obszarach wiejskich,
 20. Technik tyfloinformatyk

Nabór skierowany jest do następujących osób:

 1. nauczycieli kształcenia zawodowego
 2. instruktorów praktycznej nauki zawodu
 3. pracodawców lub ich przedstawicieli, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki do realizacji przez te instytuty lub placówki
 4. przedstawicieli partnerów społecznych, którzy współpracują ze szkołami lub placówkami kształcenia zawodowego lub z instytutami naukowymi, badawczymi lub placówkami doskonalenia nauczycieli w ramach związanych z kształceniem zawodowym projektów pozakonkursowych zleconych przez MEiN do realizacji przez te instytuty lub placówki.

Jednocześnie zostaną odrzucone oferty osób, które w projektach realizowanych w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-003/20 pn. Tworzenie e-materiałów do kształcenia zawodowego są zaangażowane jako kadra projektu konkursowego.

Termin składania ofert trwa od 24 maja do 7 czerwca 2021 r. do godz. 8.00

UWAGA!

Od 1 stycznia 2021 roku obowiązuje nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która wprowadza szereg zmian w sposobie udziału i składania ofert przez wykonawców. Do najważniejszych należy obowiązkowa elektronizacja. Zgodnie z nową ustawą:

 1. Wykonawcy przechodzą z ofert papierowych na oferty elektroniczne, które należy złożyć za pośrednictwem platformy online. Wg przepisów nowej ustawy oferty w formie papierowej będą odrzucane.
 2. Wykonawcy zobowiązani są zaopatrzyć się w odpowiednie podpisy elektroniczne: elektroniczny podpis kwalifikowany lub podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego) lub podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego) służące do autentykacji i podpisu dokumentów.
 3. Udział w postępowaniu i wszelka komunikacja (składanie ofert, zadawanie pytań, składanie uzupełnień, odwołań itp.) odbywa się na platformie online, w przypadku ORE za pośrednictwem platformy SmartPZP.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie SmartPZP, w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania ofert oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie dostępnymi pod linkiem: Strona portalu SmartPZP zakładka elearning.

Ponadto przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej powszechnym podpisem elektronicznym. Instrukcja dostępna jako załącznik.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na BIP ORE: Postępowanie dotyczące odbioru 36 z 240 prototypów e-materiałów i ich wersji ostatecznych(otwórz w nowym oknie) lub na Strona portalu SmartPZP

Zapraszamy do wzięcia udziału w naborze!

W najbliższym czasie będziemy Państwa informować o kolejnych postępowaniach.

Ostatnia aktualizacja: 25 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa