Poszukujemy ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

W związku z realizacją projektu Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) w ramach branż: budowlanej, górniczo-wiertniczej i poligraficznej

Ogłoszenie skierowane jest do następujących osób:

  1. nauczycieli realizujących teoretyczną lub praktyczną naukę zawodu,
  2. instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Termin składania ofert do 14 maja 2021 r. do godziny 9.00.

Ze względu na przepisy nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ogłoszenie dotyczące naboru ekspertów jest dostępne po zalogowaniu na platformie platformie SmartPZP.

Jednocześnie informujemy, że ofertę można złożyć wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem platformy online, przy użyciu jednej z trzech form służących do podpisu dokumentów:

  • elektroniczny podpis kwalifikowany,
  • podpis zaufany (z wykorzystaniem profilu zaufanego),
  • podpis osobisty (z wykorzystaniem e-dowodu osobistego).

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat korzystania z podpisu zaufanego, który jest najbardziej popularną formą elektronicznego podpisu dokumentów.

Udział w postępowaniu oraz wszelka komunikacja z Zamawiającym będzie się odbywać na wyżej wymienionej platformie SmartPZP.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem po platformie ,w którym szczegółowo opisany jest m.in. przebieg składania oferty oraz z filmami instruktażowymi dotyczącymi różnych aktywności na platformie.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji!

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa