Drugie spotkanie informacyjno-szkoleniowe dla ekspertów ds. kształcenia zawodowego

Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
Mini banner projektu: Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14

26 kwietnia 2021 roku zorganizowane zostało spotkanie informacyjno-szkoleniowe on-line. W spotkaniu wzięło udział 42 ekspertów ds. kształcenia zawodowego, wybranych do weryfikacji i odbioru programów kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ).

Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami projektu „Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14”, metodologią opracowywania programów KKZ oraz zasadami rozliczania finansowego pracy ekspertów.

Podczas spotkania zostało szczegółowo omówione elektroniczne narzędzie do oceny programów KKZ oraz sposób jego obsługi. Zaprezentowano także funkcjonalności platformy Moodle, służącej jako przestrzeń współpracy i komunikacji dla ekspertów.

Udział w spotkaniu był pierwszym etapem pracy ekspertów, wprowadzającym ich do realizacji zadań merytorycznych.

Ostatnia aktualizacja: 29 kwietnia 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa