Szkolenie kandydatów na ekspertów 2021

Szanowni Państwo, informujemy o planowanym uruchomieniu rekrutacji na szkolenie dla kandydatów na ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli (część e-learningowa). Rekrutacja rozpocznie się w drugiej połowie kwietnia 2021 roku.

Rekrutację będą prowadzili pracownicy ORE, którzy w oparciu o informacje zawarte w bazie osób oczekujących na szkolenie, wyłonią uczestników szkolenia, z uwzględnieniem następujących zasad (kryteriów) rekrutacji:

  • równy udział uczestników z każdego województwa,
  • czas oczekiwania w bazie osób oczekujących na szkolenie (osoby z najdłuższym czasem oczekiwania w bazie mają pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie),
  • zapotrzebowanie na specjalizacje eksperckie w poszczególnych województwach zweryfikowane na podstawie ankiet przesłanych przez Kuratoria Oświaty.

Osoby zakwalifikowane do szkolenia otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany przez Państwa w Bazie osób oczekujących na szkolenie.

Szkolenie jest dwuetapowe, oparte na ramowym programie szkolenia kandydatów na ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy, sposobu prowadzenia listy ekspertów oraz trybu wpisywania i skreślania ekspertów z listy (na podstawie art.9g ust.12 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 730 i 1287).

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

  • część e-learningowa (wraz z egzaminem on-line): 5–25 maja 2021 r.
  • część stacjonarna wraz z egzaminem końcowym: przełom czerwca i lipca 2021 r.

Termin części stacjonarnej szkolenia może ulec zmianie w związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju.

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa