Spotkanie on-line Ekspertów kształcenia zawodowego

na ilustracji zrzut ekranu prezentujący platformę internetową moodle.ore.edu.pl, widoczny napis Programy DUZ, czyli programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, pod napisem plan spotkania
na ilustracji zrzut ekranu prezentujący platformę internetową moodle.ore.edu.pl, widoczny napis Programy DUZ, czyli programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, pod napisem plan spotkania

27 sierpnia 2020 roku na platformie moodle.ore.edu.pl/ odbyło się spotkanie on-line pierwszej grupy Ekspertów, którzy będą weryfikowali i odbierali programy nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych. Eksperci reprezentują branże: budowlaną, mechaniczną, motoryzacyjną, górniczo-wiertniczą, spedycyjno-logistyczną i elektroniczno-mechatroniczną.

Uczestnicy spotkania on-line zapoznali się z regulaminem konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-004/19 „Opracowanie programów nauczania dla umiejętności dodatkowych dla zawodów”, w ramach którego opracowane zostaną dodatkowe umiejętności zawodowe w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, dla których określone zostaną efekty kształcenia i kryteria weryfikacji tych efektów wraz z programami ich nauczania.

Kolejnym zadaniem Ekspertów było zapoznanie się z arkuszem weryfikacji programu nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych oraz procedurą weryfikacji i odbioru tych programów.

Podsumowaniem spotkania było omówienie etapów współpracy Ekspertów z Zespołem projektu.

W najbliższym czasie rozpocznie się weryfikowanie pierwszych programów nauczania dla dodatkowych umiejętności zawodowych, które zostały przekazane przez beneficjentów konkursowych.

Ostatnia aktualizacja: 31 sierpnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa