Sieć współpracy i samokształcenia: Orientacja zawodowa uczniów młodszych

fot. Adobe Stock
fot. Adobe Stock

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje w dniach 12 maja − 5 czerwca 2020 r. sieć współpracy i samokształcenia Orientacja zawodowa uczniów młodszych. Do udziału w sieci zapraszamy nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prace sieci odbywać się będą na platformie Doskonalenie w sieci. Ich celem będzie zapoznanie uczestników z programami preorientacji zawodowej dla przedszkoli i orientacji zawodowej dla klas I−III oraz przygotowanie do pracy z ich wykorzystaniem. Ponadto zaprosimy uczestników do wymiany doświadczeń w zakresie realizacji autorskich programów dotyczących orientacji zawodowej w przedszkolu i klasach I−III.

Rejestracja do sieci za pomocą formularza elektronicznego na platformie szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 5 maja 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa