Szkolenie e-learningowe: Akademia umiejętności menedżerskich

Fotolia.com
Fotolia.com
Fotolia.comFotolia.com

Rozpoczynamy rekrutację na szkolenie e-learningowe „Akademia umiejętności menedżerskich. Krótki kurs zarządzania sobą i zespołem w placówce oświatowej”. Szkolenie adresowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych, a jego celem jest doskonalenie kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania pracą własną oraz pracą zespołów.

Szkolenie będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE (www.e‐kursy.ore.edu.pl) w terminie 11.05.2020 r.–14.06.2020 r.

Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Termin przyjmowania zgłoszeń:4.05.2020 r. (lub do wyczerpania miejsc).

Zapraszamy do zapoznania się z sylabusem oraz udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa