Dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II

Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
Widok strony internetowej kursu Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego

W ramach projektu „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” odbyły się dwa spotkania Zespołu Ekspertów Branżowych II. W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii zmieniono dotychczasową formułę spotkań.

W dniach 27–28 marca oraz 3–4 kwietnia 2020 r. zespół projektu przeprowadził dwa spotkania w formule on-line na platformie https://moodle.ore.edu.pl/. Uczestnicy zweryfikowali „Koncepcję e-zasobów do kształcenia zawodowego”, zmodyfikowali wykaz proponowanych e-zasobów dla kwalifikacji. We współpracy z prowadzącą spotkanie Anną Pregler – ekspertem merytorycznym projektu – zespół ekspertów przygotowywał się do opracowywania standardów merytoryczno-dydaktycznych e-zasobów. Standard merytoryczno-dydaktyczny jest szczegółowym opisem e-zasobu. Standardy merytoryczno-dydaktyczne opracowywano zgodnie z przygotowanym szablonem oraz przewodnikiem. W wyniku współpracy zespołów ekspertów powstały przykładowe modele standardów.

Obecnie Zespół Ekspertów Branżowych II oraz Zespół projektu pracują nad ostateczną wersją 431 standardów merytoryczno-dydaktycznych dla 126 kwalifikacji z 16 branż.

 

Ostatnia aktualizacja: 21 kwietnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa