Poszukujemy ekspertów do projektu e-zasoby do kształcenia zawodowego

Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę
Ilustracja dekoracyjna, na niej napis Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego oraz kilka rysunków przedstawiających w symboliczny sposób żarówkę, telefon komórkowy, laptop, lupę

W projekcie „Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego” uruchomiono postępowania w celu  wyłonienia Zespołu ekspertów branżowych nr l – liczący 140 ekspertów branżowych reprezentujących wskazanych 16 branż, podzielony na 14 Grup. Zespół ekspertów branżowych nr l będzie składał się z 124 ekspertów branżowych, w tym 16 ekspertów branżowych – moderatorów i 16 ekspertów Technologii informacyjno-komunikacyjnych (TlK). Zespół zostanie powołany w ramach 16 branż, w których występuje największe zapotrzebowanie na opracowanie e-zasobów do kształcenia zawodowego. Na tym etapie zostanie opracowana koncepcja w tym założenia do konkursu (zestawienie 300 e-zasobów do 16 branż) oraz standardy umożliwiające stworzenie 300 e-zasobów do kształcenia zawodowego w ramach pierwszego projektu konkursowego.

Ostatnia aktualizacja: 30 września 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa