Warsztat „Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego”

Wydział Innowacji i Rozwoju rozpoczyna rekrutację na warsztat „Prowadzenie szkoleń – warsztat pracy nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego”. Jego celem jest przygotowanie uczestników do prowadzenia szkoleń dla pracowników oświaty.

Warsztat w wymiarze 70 godzin dydaktycznych (dwa zjazdy po 20 godzin, jeden zjazd – 30 godzin) będzie realizowany podczas trzech zjazdów w terminach: 11–13 kwietnia, 8–10 maja, 5–8 czerwca 2019 r. Warsztat jest adresowany do nowo powołanych nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, których staż pracy w roli nauczyciela konsultanta i doradcy metodycznego nie przekracza 2 lat.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt: Małgorzata Dotka, e-mail: malgorzata.dotka@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 26

Więcej informacji i zapisy na warsztat na stronie: szkolenia.ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa