Szesnastu ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Ośrodek Rozwoju Edukacji zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na: 16 (szesnastu) ekspertów ds. tworzenia map modułów – umowa o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.

Oferty należy składać w formie skanu na adres: magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl do dnia 29 października 2018 (do godziny 23:59).

Więcej informacji na naszej stronie BIP.

Ostatnia aktualizacja: 22 października 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa