Nabór uzupełniający autorów planów i programów nauczania – etap 3.

Poszukujemy autorów planów i programów nauczania. Planowane są trzy dwudniowe spotkania, które odbędą się w Warszawie w dniach 9–10.06, 30.06–1.07, 19–20.07.2018. Aktualnie prowadzimy nabór do grupy 34 zawodów (do podstaw programowych opracowanych w 3. etapie projektu „Partnerstwo”).

Oferty należy przesyłać mailem na adres: anna.spryszynska@ore.edu.pl do 4 czerwca do godz. 12.00.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE (WA.ZUZP.261/59/2018).

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa