Szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”

Wydział Innowacji i Rozwoju organizuje szkolenie „Innowacje pedagogiczne w edukacji wczesnoszkolnej”, które odbędzie się w dniach 16–17 maja 2018 r. Zapraszamy na nie nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Celem szkolenia jest upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań programowych, metodycznych i organizacyjnych, realizowanych w klasach I–III. Rejestracja na szkolenie za pomocą formularza elektronicznego.

Ostatnia aktualizacja: 17 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa