Opracowanie modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

W najbliższym czasie rozpoczną się działania pilotażowe w zakresie opracowania modelu wdrażania zmian w systemie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, uwzgledniającego założenia diagnozy funkcjonalnej. Do udziału w pilotażu zaproszeni zostaną przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, szkół i placówek, kuratoriów oświaty. Planujemy zarówno szkolenia kierowane do kadr trenerskich, jak i zespołów, które będą uczestniczyły w działaniach pilotażowych.

Jednocześnie trwają prace służące opracowaniu założeń koncepcyjnych dotyczących działań w ramach poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – zarówno na poziomie merytorycznym, jak i organizacyjnym. W związku z powyższym od 25 maja do 15 czerwca 2018 r. planowane są dwa jednodniowe seminaria, które odbędą się w Warszawie. Ich celem będzie opracowanie zadań i struktury organizacyjnej poradni psychologiczno-pedagogicznych. W ramach seminariów, mających charakter roboczy, uczestnicy będą opracowywać założenia dotyczące struktury poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego oraz weryfikować przygotowane materiały w tym zakresie. Efektem prac uczestników seminarium będzie przygotowane opracowanie merytoryczne w tym zakresie.

Koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych TROS-KA oraz standardów pracy poradni zainteresowanych udziałem w tych wydarzeniach zapraszamy do kontaktu.

Planowany jest także druk i upowszechnienie do wszystkich poradni psychologiczno-pedagogicznych publikacji „Diagnoza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży. Standardy, wytyczne oraz wskazówki do przygotowania i adaptacji narzędzi diagnostycznych dla dzieci i młodzieży z wybranymi specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi” pod redakcją prof. dr hab. Kazimiery Krakowiak.

Ostatnia aktualizacja: 26 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa