Nabór autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji – etap 3.

Poszukujemy autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji.

Planowane jest trzydniowe spotkanie (piątek – niedziela), które odbędzie się w Warszawie w terminie 20–22 kwietnia 2018 r. (termin może ulec zmianie z powodu naboru zbyt małej liczby autorów).

Oferty należy przesyłać mailem na adres: anna.spryszynska@ore.edu.pl do 12 kwietnia do godz.10.00.

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

 Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja: 10 kwietnia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa