Spotkanie autorów kryteriów weryfikacji – etap 2

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W dniach 10–11 marca 2018 r. w Warszawie po raz drugi spotkali się autorzy kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia podstaw programowych kształcenia w zawodach w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Spotkanie otworzyła Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron, prezentując najnowsze ustalenia dotyczące modyfikacji podstaw programowych kształcenia w zawodach.  W spotkaniu uczestniczył Radosław Kaczan, przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych, który omówił zasady konstruowania kryteriów weryfikacji efektów kształcenia zawodowego.

Ekspertki projektu – Magdalena Mrozkowiak i Monika Wojciechowska – zaprezentowały nową strukturę podstawy programowej oraz szczegółowy zakres prac recenzentów.  Następnie uczestnicy spotkania przystąpili do pracy warsztatowej. Za sprawy organizacyjne odpowiadały specjalistki projektu: Małgorzata Gawęda, Magdalena Jakubowska, Anna Jaworska, Agnieszka Misiak-Ziółkowska.

Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, uczestnicy spotkania
Bożena Mayer-Gawron, uczestnicy spotkania
Radosław Kaczan – przedstawiciel Instytutu Badań Edukacyjnych
Monika Wojciechowska, Magdalena Mrozkowiak – ekspertki projektu
Magdalena Mrozkowiak, Anna Kamont – ekspertki projektu
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa