Spotkania autorów kryteriów weryfikacji – etap 2

3. Zespół projektowy etapu 2
3. Zespół projektowy etapu 2

W dniach 17–18 marca 2018 r. odbyło się drugie spotkanie autorów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia do modyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2. Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”. Autorzy kryteriów brali pod uwagę opinie ministerstw właściwych dla zawodów uzyskane podczas wstępnych konsultacji oraz uwagi zebrane podczas seminariów branżowych, które odbywały się od października 2017 do stycznia 2018 r.

Pracę autorów kryteriów weryfikacji koordynowały ekspertki etapu 2 – Magdalena Mrozkowiak i Monika Wojciechowska. W zakresie spraw organizacyjnych autorów wspierały Małgorzata Gawęda, Anna Jaworska i Magdalena Jakubowska.

Magdalena Mrozkowiak
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania
3. Zespół projektowy etapu 2

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa