Filmy dla specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Zapraszamy do zapoznania się z filmami, które zostały nakręcone podczas szkoleń sieci współpracy i samokształcenia dla koordynatorów ds. wdrażania modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych oraz standardów pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Filmy mogą posłużyć jako materiał szkoleniowy dla wszystkich specjalistów z poradni zainteresowanych tematyką spotkań sieci współpracy i samokształcenia dla specjalistów/koordynatorów.

Temat I: Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – działania postdiagnostyczne

Temat II: Przepisy prawa oświatowego

Temat III: Edukacja włączająca

Zadanie jest realizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu „Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa