Etap 3. Nabór przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania

Poszukujemy przedstawicieli partnerów społecznych do opracowania ścieżek rozwoju zawodowego oraz rekomendacji do planów i programów nauczania do 73 zawodów (po dwóch dla każdej z 73 podstaw programowych kształcenia w zawodach, zmodyfikowanych w projekcie „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”) oraz 11 moderatorów spotkań dla przedstawicieli partnerów społecznych (1 osoba do branży).

 Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji upływa 28 lutego 2018 r. o godz. 10.00.

Zeskanowane oferty należy przesłać jako pliki PDF na adres e-mailowy: iwona.pietryka@ore.edu.pl, wpisując w tytule wiadomości: 13/ORE/US/2018 – Oferta część nr…

Zadanie realizowane będzie w ramach projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, którego beneficjentem jest Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 22 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa