Etap 3. Nabór na recenzentów kryteriów weryfikacji

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Poszukujemy recenzentów kryteriów weryfikacji do uszczegółowionych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach (PPKZ).

Recenzenci wezmą udział w dwudniowym spotkaniu 17–18 lutego br.  w Warszawie.
Termin oddania recenzji: 23 lutego br.

Prosimy o zapoznanie się z ogłoszeniem oraz warunkami udziału w postępowaniu dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Termin rekrutacji: 12 lutego 2018 r. do godz. 10.00.

Ostatnia aktualizacja: 8 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa