Etap 3. Nabór uzupełniający na autorów kryteriów weryfikacji określonych w PPKZ

Poszukujemy autorów kryteriów weryfikacji określonych w podstawach programowych kształcenia w zawodach (PPKZ). Zapraszamy nauczycieli oraz przedstawicieli rynku pracy do udziału w ostatnim etapie modyfikacji podstaw programowych, jakim jest opracowanie kryteriów weryfikacji. Nabór dotyczy następujących zawodów:

Nr części Grupa zawodów Symbol zawodu Zawód max liczba osób
1 budowa i strojenie fortepianów i pianin 311934 technik budowy fortepianów i pianin 1
2 cukiernictwo i piekarstwo 751204 piekarz 3
3 cukiernictwo i piekarstwo 751201 cukiernik 2
4 ekonomia i rachunkowość 421108 technik usług pocztowych i finansowych 3
5 elektroradiologia 321301 technik farmaceutyczny 3
6 elektroradiologia 321103 technik elektroradiolog 2
7 gastronomia 513101 kelner 3
8 gastronomia technik usług kelnerskich 3
9 gastronomia 512001 kucharz 2
10 gastronomia 343404 technik żywienia i usług gastronomicznych 1
11 hodowla koni 314203 technik hodowca koni 1
12 hotelarstwo 422402 technik hotelarstwa 3
13 leśnictwo 314301 technik leśnik 3
14 ogrodnictwo i architektura krajobrazu 314202 technik architektury krajobrazu 2
15 ogrodnictwo i architektura krajobrazu 314205 technik ogrodnik 2
16 ogrodnictwo i architektura krajobrazu 343203 florysta 1
17 ogrodnictwo i architektura krajobrazu 611303 ogrodnik 1
18 ortoptyka 325906 ortoptystka 3
19 poligrafia 732201 drukarz 1
20 pomoc stomatologiczna 325101 asystentka stomatologiczna 2
21 pomoc stomatologiczna 325102 higienistka stomatologiczna 1
22 produkcja filmowa i telewizyjna 343902 asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej 2
23 protetyka słuchu 321401 protetyk słuchu 2
24 przemysł spożywczy 751107 wędliniarz 2
25 przemysł spożywczy 751103 przetwórca ryb 2
26 pszczelarstwo 612302 pszczelarz 2
27 pszczelarstwo 314206 technik pszczelarz 2
28 realizacja dźwięku i nagrań 352122 technik realizacji nagrań i nagłośnień 2
29 realizacja dźwięku i nagrań 352120 technik realizacji dźwięku 1
30 rybactwo śródlądowe 622201 rybak śródlądowy 3
31 rybactwo śródlądowe 314208 technik rybactwa śródlądowego 3
32 sterylizacja medyczna 321104 technik sterylizacji medycznej 2
33 technika dentystyczna 321402 technik dentystyczny 1
34 technika ortopedyczna 321403 technik ortopeda 3
35 terapia zajęciowa 325907 terapeuta zajęciowy 3
36 turystyka 515203 technik turystyki wiejskiej 2
37 turystyka 422103 technik obsługi turystycznej 1

 

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji zadania 1.: Opracowanie zmodyfikowanych PPKZ oraz suplementów do dyplomów, w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Termin rekrutacji: do 22 stycznia 2018 r. do godziny 10.00.

Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa