Relacja z VII seminarium branżowego z udziałem wiceminister edukacji

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branż: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia. Gościem seminarium była Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za aktywne włączenie się do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Podkreśliła wagę i znaczenie partnerstwa szkół i pracodawców dla kształcenia spójnego z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za omawiane branże i zawody − Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz eksperci podstawy programowej.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko, która w swoim przemówieniu omówiła kształcenie zawodowe w branży ochrony zdrowia, a także wskazała potrzeby i kierunki zmian oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego tych w zawodach zaplanowane w resorcie. Uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

W seminarium branżowym wzięli również udział przedstawiciele urzędów wojewódzkich: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Józef Gawron – wicewojewoda małopolski, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich, osoby odpowiadające w województwach za ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz bezpieczeństwo i ochronę.

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia była reprezentowana m.in. przez pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz jej Biura Szkoleń. 

Drugiego dnia podczas warsztatów dyskutowano o zawodach należących do omawianych branż − czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz jakie umiejętności kształtować i jak je sprawdzać na egzaminie zawodowym, aby ułatwić absolwentowi szkoły rozwój zawodowy oraz wejście na rynek pracy.

Propozycje zmian w zapisach zadań zawodowych, a także zakładanych efektów kształcenia uczniów w branżowej szkole I stopnia, w technikum lub w szkole policealnej zostaną wykorzystane do dalszych prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach.

Prezentacja Piotra Bartosiaka i Emilii Maciejewskiej  z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Prezentacja Sekretarz Stanu Marzeny Machałek
Prezentacja st. bryg. Krzysztofa Biskupa Dyrektora Biura Szkolenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Przemówienie Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron otwiera seminarium
Widok sali plenarnej z uczestnikami spotkania
Wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Zajęcia warsztatowe branży pomoc społeczna

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Relacja z VII seminarium branżowego z udziałem wiceminister edukacji

W dniach 28 i 29 listopada 2017 r. w Warszawie odbyło się siódme z cyklu dwunastu seminariów branżowych. Do dyskusji na temat zmian w systemie szkolnictwa zawodowego zaproszeni zostali przedstawiciele branż: ochrona zdrowia, pomoc społeczna, ochrona i bezpieczeństwo osób i mienia. Gościem seminarium była Marzena Machałek, Sekretarz Stanu w MEN. Podczas swojego wystąpienia wiceminister edukacji podziękowała pracodawcom za aktywne włączenie się do dyskusji na temat przyszłości szkolnictwa zawodowego.

Podkreśliła wagę i znaczenie partnerstwa szkół i pracodawców dla kształcenia spójnego z potrzebami rozwijającej się gospodarki kraju. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele resortów odpowiedzialnych za omawiane branże i zawody − Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz eksperci podstawy programowej.

Ministerstwo Zdrowia reprezentowała Sekretarz Stanu Józefa Szczurek-Żelazko, która w swoim przemówieniu omówiła kształcenie zawodowe w branży ochrony zdrowia, a także wskazała potrzeby i kierunki zmian oraz rozwoju szkolnictwa zawodowego tych w zawodach zaplanowane w resorcie. Uczestnicy seminarium mieli możliwość poznania nowej struktury podstawy programowej z zakresu ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia.

W seminarium branżowym wzięli również udział przedstawiciele urzędów wojewódzkich: Agata Wojtyszek – wojewoda świętokrzyski, Józef Gawron – wicewojewoda małopolski, a także przedstawiciele urzędów marszałkowskich, osoby odpowiadające w województwach za ochronę zdrowia, pomoc społeczną oraz bezpieczeństwo i ochronę.

Branża ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia była reprezentowana m.in. przez pracowników Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz jej Biura Szkoleń. 

Drugiego dnia podczas warsztatów dyskutowano o zawodach należących do omawianych branż − czy ich liczba jest wystarczająca dla zmieniającego się rynku pracy oraz jakie umiejętności kształtować i jak je sprawdzać na egzaminie zawodowym, aby ułatwić absolwentowi szkoły rozwój zawodowy oraz wejście na rynek pracy.

Propozycje zmian w zapisach zadań zawodowych, a także zakładanych efektów kształcenia uczniów w branżowej szkole I stopnia, w technikum lub w szkole policealnej zostaną wykorzystane do dalszych prac nad modyfikacją podstawy programowej kształcenia w zawodach.

Organizatorami seminariów branżowych są Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną oraz Instytutem Badań Edukacyjnych.

Cykl spotkań odbywa się w ramach projektu Ośrodka Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 1. Forum partnerów społecznych”.

Zapraszamy pracodawców do udziału w kolejnych seminariach.

Prezentacja Piotra Bartosiaka i Emilii Maciejewskiej  z Departamentu Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MEN
Prezentacja Sekretarz Stanu Marzeny Machałek
Prezentacja st. bryg. Krzysztofa Biskupa Dyrektora Biura Szkolenia w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej
Przemówienie Józefy Szczurek-Żelazko, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Wicedyrektor ORE Bożena Mayer-Gawron otwiera seminarium
Widok sali plenarnej z uczestnikami spotkania
Wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Wystąpienie Sekretarz Stanu MEN Marzeny Machałek
Zajęcia warsztatowe branży pomoc społeczna

 

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa