Etap 3. Autorzy uszczegółowień do efektów kształcenia PPKZ – przetarg nieograniczony

Poszukujemy autorów, których zadaniem będzie opracowanie uszczegółowień do efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Zapraszamy do składania ofert przez trzyosobowe zespoły autorów do każdego z wymienionych zawodów.

 • Technik fotografii i multimediów
 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • Fotograf
 • Technik informatyk
 • Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej
 • Technik teleinformatyk
 • Technik tyfloinformatyk
 • Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych
 • Technik telekomunikacji
 • Operator maszyn i urządzeń hutniczych
 • Technik hutnik
 • Modelarz odlewniczy
 • Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
 • Technik odlewnik
 • Technik weterynarii
 • Asystent fryzjera

 

Szczegóły znajdą Państwo w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Na oferty czekamy do 19 października 2017 r. do godziny 10.00.

Postępowanie dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa