Cykl 12 seminariów branżowych rozpoczęty

W dniach 9–10 października 2017 r. spotkali się w Warszawie przedstawiciele branż fryzjersko-kosmetycznej i artystyczno-medialnej aby dyskutować o zmianach w kształceniu zawodowym, wprowadzanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 12 konferencji skierowanych do pracodawców z poszczególnych branż. Obecni byli przedstawiciele organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych, także dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Seminarium zainaugurowała Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek. Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia zachęcała uczestników do aktywnego włączenia się w zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Podczas spotkania odbyły się prezentacje i dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kluczowe kwestie związane m.in. z tym, w jakich  zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, a także jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów aby kształcenie zawodowe było dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.

W drugim dniu seminarium podczas warsztatów branżowych dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z podstawą programową kształcenia w zawodach, zastanawiano się nad zakresem umiejętności jakie powinna kształcić szkoła aby kształcenie w zawodach było spójne z rozwijającą się gospodarką kraju. Podkreślono, jak ważne miejsce w zreformowanym systemie edukacji zawodowej odgrywają pracodawcy, którzy mogą mieć wpływ na to czy uczeń będzie wystarczająco dobrze przygotowany do wykonywania zawodu. Podczas warsztatów pracodawcy wyrazili zrozumienie i chęć współpracy ze szkołą kształcącą w zawodach, szczególnie w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności w zawodach z danej branży.

Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w modyfikacji podstawy programowej prezentowane podczas warsztatów  mogą znaleźć zastosowanie w organizacji kształcenia zawodowego; posłużą także wprowadzanym zmianom w systemie egzaminowania uczniów i dorosłych, podczas potwierdzania nabytych kwalifikacji w zakresie zawodów w reprezentowanych branżach.

Seminarium branżowe zostało zorganizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojciech Kuleczka – ekspert branży artystyczno-medialnej
Ewa Kowalczuk – Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju
Beata Wach-Mińkowska – ekspert branży fryzjersko-kosmetycznej
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN
Emilia Maciejewska – Naczelnik wydziału departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego, Piotr Bartosiak – p.o. zastępca dyr. departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Marcin Smolik – dyr. CKE, Bożena Mayer-Gawron, Adam Milwiw-Baron – ekspert, Piotr Milwiw-Baron – zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, Jolanta Rędzikowska, Naczelnik w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN, Ilona Skorupska, Główny Specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
dyskusja panelowa w branży fryzjersko-kosmetycznej
Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor ORE

Ostatnia aktualizacja:

Cykl 12 seminariów branżowych rozpoczęty

W dniach 9–10 października 2017 r. spotkali się w Warszawie przedstawiciele branż fryzjersko-kosmetycznej i artystyczno-medialnej aby dyskutować o zmianach w kształceniu zawodowym, wprowadzanych w ścisłej współpracy ze środowiskiem pracodawców.

Spotkanie było pierwszym z zaplanowanych 12 konferencji skierowanych do pracodawców z poszczególnych branż. Obecni byli przedstawiciele organizacji branżowych, stowarzyszeń i izb rzemieślniczych, także dyrektorzy szkół zawodowych, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych.

Seminarium zainaugurowała Sekretarz Stanu w MEN Marzena Machałek. Wiceminister edukacji podczas swojego wystąpienia zachęcała uczestników do aktywnego włączenia się w zmiany w zakresie szkolnictwa zawodowego.

Podczas spotkania odbyły się prezentacje i dyskusje dotyczące najważniejszych aspektów kształcenia zawodowego. Wśród poruszanych zagadnień pojawiły się kluczowe kwestie związane m.in. z tym, w jakich  zawodach powinniśmy uczyć młodych ludzi, a także jak najlepiej weryfikować wiedzę oraz umiejętności uczniów aby kształcenie zawodowe było dostosowane do zmieniającego się rynku pracy.

W drugim dniu seminarium podczas warsztatów branżowych dużo uwagi poświęcono zagadnieniom związanym z podstawą programową kształcenia w zawodach, zastanawiano się nad zakresem umiejętności jakie powinna kształcić szkoła aby kształcenie w zawodach było spójne z rozwijającą się gospodarką kraju. Podkreślono, jak ważne miejsce w zreformowanym systemie edukacji zawodowej odgrywają pracodawcy, którzy mogą mieć wpływ na to czy uczeń będzie wystarczająco dobrze przygotowany do wykonywania zawodu. Podczas warsztatów pracodawcy wyrazili zrozumienie i chęć współpracy ze szkołą kształcącą w zawodach, szczególnie w zakresie kształtowania praktycznych umiejętności w zawodach z danej branży.

Wnioski z dyskusji zostaną wykorzystane w modyfikacji podstawy programowej prezentowane podczas warsztatów  mogą znaleźć zastosowanie w organizacji kształcenia zawodowego; posłużą także wprowadzanym zmianom w systemie egzaminowania uczniów i dorosłych, podczas potwierdzania nabytych kwalifikacji w zakresie zawodów w reprezentowanych branżach.

Seminarium branżowe zostało zorganizowane w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wojciech Kuleczka – ekspert branży artystyczno-medialnej
Ewa Kowalczuk – Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw Ministerstwo Rozwoju
Beata Wach-Mińkowska – ekspert branży fryzjersko-kosmetycznej
Marzena Machałek – Sekretarz Stanu w MEN
Emilia Maciejewska – Naczelnik wydziału departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego, Piotr Bartosiak – p.o. zastępca dyr. departamentu kształcenia zawodowego i ustawicznego
Marcin Smolik – dyr. CKE, Bożena Mayer-Gawron, Adam Milwiw-Baron – ekspert, Piotr Milwiw-Baron – zastępca Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN, Jolanta Rędzikowska, Naczelnik w Departamencie Własności Intelektualnej i Mediów MKiDN, Ilona Skorupska, Główny Specjalista w Departamencie Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej MKiDN
dyskusja panelowa w branży fryzjersko-kosmetycznej
Bożena Mayer-Gawron – wicedyrektor ORE

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa