Kolejne spotkanie autorów i redaktorów modyfikowanych PPKZ

Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji

W dniach 15–16 lipca odbyło się kolejne spotkanie autorów i redaktorów modyfikowanych podstaw kształcenia w zawodach. Uczestnicy pracowali w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy. Zadanie 1: Opracowanie zmodyfikowanych podstaw programowych kształcenia w zawodach oraz suplementów do dyplomów”.

W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele kształcenia zawodowego, przedstawiciele pracodawców i doradcy metodyczni z całego kraju. W tle prac nad podstawami programowymi kształcenia w zawodach (PPKZ) dyskutowano o potrzebie uwzględnienia zmian w szkolnictwie zawodowym, dostosowania tego obszaru edukacji do potrzeb rynku pracy oraz włączeniu środowiska pracodawców w proces unowocześniania kształcenia zawodowego.

Spotkanie przebiegało w pozytywnej atmosferze współpracy, za co dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w to ważne przedsięwzięcie.

Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Bożena Mayer-Gawron, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji
Agata Korpal, menedżer projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”
Magdalena Mrozkowiak – Ekspert Wiodący Zadania 1

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa