Etap 2. Rekrutacja uzupełniająca na Trenerów spotkań Autorów i Redaktorów merytorycznych opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach

Zapraszamy do udziału w rekrutacji uzupełniającej na Trenerów do prac związanych z prowadzeniem spotkań zespołów Autorów i Redaktorów merytorycznych opracowujących modyfikację podstaw kształcenia w zawodach w ramach dwóch grup branżowych:

  1. Górniczo-wiertnicza
  2. Mechaniczna – mechanika precyzyjna

W wyniku naboru zostanie zrekrutowanych dwóch Trenerów – każdy z nich będzie współpracował z zespołami Autorów przypisanych do jednej z dwóch grup branżowych.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 2: Kwalifikacje i zawody odpowiadające potrzebom rynku pracy”.

Etap 2.

Rekrutacja uzupełniająca na Trenerówspotkań Autorów i Redaktorów merytorycznych  opracowujących modyfikację podstaw programowych kształcenia w zawodach

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa