Rekrutacja autorów oraz redaktorów merytorycznych modyfikacji PPKZ

Zapraszamy do współpracy autorów i redaktorów merytorycznych zainteresowanych pracą nad modyfikacją podstaw programowych kształcenia w zawodach. Rekrutację otwartą prowadzimy dla 30 grup zawodowych, w każdej z nich wyłonione zostaną 3–4 osobowe zespoły.

Termin rekrutacji upływa 3 maja 2017 roku o godzinie 23.59.

Szczegóły i zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.

Jednocześnie informujemy, że nabór autorów i redaktorów merytorycznych dla kolejnych 8 grup zawodów przeprowadzony będzie w trybie postępowania przetargowego. Prosimy o śledzenie BIP. Ogłoszenie ukaże się w zakładce Zamówienia powyżej 30 tysięcy €.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego. Etap 3. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa