Rekrutacja uzupełniająca na autorów oraz redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania

Dla kilku zawodów uzupełniamy nabór na autorów w 8 grupach zawodowych: hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, odlewnictwo, okrętownictwo, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja. Dzięki Państwa wsparciu, opracujemy plany i programy nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Nabór trwa do 26 lutego 2017 r.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja uzupełniająca na autorów oraz redaktorów merytorycznych planów i programów nauczania

Dla kilku zawodów uzupełniamy nabór na autorów w 8 grupach zawodowych: hutnictwo i metalurgia, infrastruktura kolejowa, logistyka, odlewnictwo, okrętownictwo, przemysł ceramiczny, spedycja, telekomunikacja. Dzięki Państwa wsparciu, opracujemy plany i programy nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Nabór trwa do 26 lutego 2017 r.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa