Rekrutacja trenerów: projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia spotkań ze zespołami autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania w ramach 12 grup branżowych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja trenerów: projekt Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego

Poszukujemy trenerów do przeprowadzenia spotkań ze zespołami autorów i redaktorów merytorycznych opracowujących plany i programy nauczania w ramach 12 grup branżowych. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego, Etap 3: Edukacja odpowiadająca potrzebom rynku pracy”.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa