Podstawy programowe kształcenia w zawodach modyfikowane w 3. Etapie projektu POWER „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”

Celem etapu 3 projektu pn. Edukacja zawodowa odpowiadająca potrzebom rynku pracy jest modyfikacja we współpracy z partnerami społecznymi podstaw programowych kształcenia zawodowego dla 73 zawodów, oraz dostosowanie tych dokumentów do potrzeb rynku pracy. Zaplanowano opracowanie suplementów do dyplomów i kwalifikacji do 73 zawodów ścieżek rozwoju, rekomendacji do opracowania przykładowych programów i planów nauczania oraz opracowanie planów nauczania i programów dla 203 zawodów.

 1. Introligator
 2. Drukarz
 3. Technik procesów introligatorskich
 4. Technik procesów drukowania
 5. Fryzjer
 6. Technik usług fryzjerskich
 7. Technik usług kosmetycznych
 8. Sprzedawca
 9. Technik księgarstwa
 10. Technik handlowiec
 11. Technik organizacji reklamy
 12. Technik usług pocztowych i finansowych
 13. Technik ekonomista
 14. Technik rachunkowości
 15. Technik prac biurowych
 16. Technik administracji
 17. Technik archiwista
 18. Kelner
 19. Kucharz
 20. Technik żywienia i usług gastronomicznych
 21. Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 22. Technik hotelarstwa
 23. Technik turystyki wiejskiej
 24. Technik obsługi turystycznej
 25. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 26. Technik technologii żywności
 27. Technik przetwórstwa mleczarskiego
 28. Przetwórca ryb
 29. Wędliniarz
 30. Piekarz
 31. Cukiernik
 32. Florysta
 33. Ogrodnik
 34. Technik ogrodnik
 35. Technik architektury krajobrazu
 36. Technik ochrony środowiska
 37. Technik geolog
 38. Operator maszyn leśnych
 39. Technik leśnik
 40. Pszczelarz
 41. Technik pszczelarz
 42. Rybak śródlądowy
 43. Technik rybactwa śródlądowego
 44. Technik hodowca koni
 45. Jeździec
 46. Rolnik
 47. Technik agrobiznesu
 48. Technik rolnik
 49. Technik sterylizacji medycznej
 50. Higienistka stomatologiczna
 51. Asystentka stomatologiczna
 52. Technik dentystyczny
 53. Opiekun medyczny
 54. Ortoptystka
 55. Protetyk słuchu
 56. Technik elektroradiolog
 57. Technik farmaceutyczny
 58. Technik masażysta
 59. Technik ortopeda
 60. Terapeuta zajęciowy
 61. Opiekunka dziecięca
 62. Opiekunka środowiskowa
 63. Opiekun w domu pomocy społecznej
 64. Opiekun osoby starszej
 65. Asystent osoby niepełnosprawnej
 66. Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 67. Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 68. Technik pożarnictwa
 69. Technik budowy fortepianów i pianin
 70. Stroiciel fortepianów i panin
 71. Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej
 72. Technik realizacji nagrań i nagłośnień
 73. Technik realizacji dźwięku

Zapraszamy także Państwa do współpracy, poszukujemy przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu jako :

 • autorów, redaktorów, recenzentów modernizacji podstaw programowych kształcenia (PPKZ), tworzenia planów i programów nauczania
 • autorów metodologii tworzenia planów i programów nauczania,
 • autorów suplementów do dyplomów i kwalifikacji, planów i programów nauczania, ścieżek rozwoju zawodowego,
 • redaktorów merytorycznych i recenzentów planów i programów nauczania,
 • trenerów i moderatorów do prowadzenia spotkań z autorami PPKZ i partnerami społecznymi.

Szczegółowe informacje dotyczące terminów naboru do projektu są zamieszczane sukcesywnie na stronie  Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz na stronie BIP ORE.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa