Poszukujemy przedstawiciela partnera społecznego (grupa zawodów „Technika farmaceutyczna”)

Poszukujemy przedstawiciela partnera społecznego reprezentatywnego dla wybranego zawodu w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna” do prac związanych z opracowaniem rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego i podstaw programowych kształcenia w zawodach w zakresie pożądanych typów szkół, umiejętności zawodowych i kwalifikacji w ramach grupy zawodów „Technika farmaceutyczna”. Rekrutacja trwa do 19 stycznia 2017 r. do 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa