Nabór autorów planów i programów nauczania

Zapraszamy do współpracy osoby zainteresowane pracą nad opracowaniem planów i programów nauczania do 55 zmodyfikowanych podstaw programowych. Dla każdego zawodu zrekrutujemy trzyosobowy zespół autorów. Zasady naboru dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej ORE.  

Poniżej wyniki postępowań:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa