Rekrutacja uzupełniająca na partnerów społecznych

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) w celu opracowania rekomendacji dotyczących zmian w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego oraz podstaw programowych kształcenia w zawodach w wybranych grupach zawodowych.

Rekrutacja trwa do 27 grudnia 2016 r. do godz. 23.59.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ORE.

Ostatnia aktualizacja:

Rekrutacja partnerów społecznych

Zapraszamy do współpracy z ORE przedstawicieli partnerów społecznych (przedstawicieli stowarzyszeń zawodowych, organizacji pracodawców, związków zawodowych, nauczycieli, metodyków kształcenia, instruktorów praktycznej nauki zawodu) reprezentatywnych w ramach wybranych grup zawodowych do prac związanych z opracowaniem rekomendacji do planów i programów nauczania. Rekrutacja trwa do 9 stycznia 2017 r. do godz. 23:59.

Czytaj więcej

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa