Poszukujemy 3 ekspertów do opracowania 3 koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 3 ekspertów do opracowania 3 dzieł będących koncepcjami i założeniami w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych uwzględniające ograniczenia uczniów związane z daną niepełnosprawnością tj. wyboru e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego i określenia niezbędnych dostosowań wynikających ze specyfiki metodyki pracy z uczniami:

  1. niewidomymi i niedowidzącymi,
  2. niedosłyszącymi i niesłyszącymi,
  3. z niepełnosprawnością intelektualną,

oraz opracowania kryteriów oceny jakości/weryfikacji spełnienia wymagań w zakresie wskazanych dostosowań – dla 5 typów e-materiałów dydaktycznych: abstraktów lekcji w języku angielskim z e-podręczników udostępnionych na stronie www.epodreczniki.pl, audiobooków, krótkich filmów do wykorzystania na lekcji, e-materiałów do plastyki i muzyki oraz e-materiałów do przedmiotów artystycznych w szkołach kończących się egzaminem maturalnym, w zakresie 16 przedmiotów (fizyki, chemii, przyrody, biologii, geografii, matematyki, informatyki, języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, muzyki, historii muzyki, plastyki, historii sztuki, wiedzy o kulturze w zakresie podstawowym, kultury antycznej i języka łacińskiego w zakresie rozszerzonym).

Poszukujemy ekspertów – specjalistów do opracowania dzieł będących poniżej wymienionymi koncepcjami i założeniami w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: 

  1. Opracowanie koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów niewidomych i niedowidzących.
  2. Opracowanie koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów niedosłyszących i niesłyszących.
  3. Opracowanie koncepcji i założeń w zakresie adaptacji e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

ZASADY WSPÓŁPRACY

Osoby opracowujące koncepcje i założenia są zobowiązane do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania dzieł, w tym do:

  • kontaktów zdalnych z wyznaczonymi pracownikami ORE: ekspertem ds. interwencji publicznej i głównym ekspertem ds. merytorycznych,
  • udziału w co najmniej jednym jednodniowych spotkaniach konsultacyjnych – proponowany termin 8 lipca 2016 r.

TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie dzieła rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy o dzieło, termin oddania nie później niż 22 sierpnia 2016 r.

WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego (Załącznik nr 2) dostępnego w wersji Word (załączniki dostępne są po kliknięciu w konkretną koncepcję) i  przesłanie w wersji elektronicznej do dnia 28 czerwca 2016 r. do końca dnia na adres  poczty elektronicznej: angelika.wisniewska@ore.edu.pl.


LOGO wspólne Funduszy Europejskichi Unii Europejskiej

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa