Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i nauczycielek jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

„Słowa wypowiedziane, ale i te niewypowiedziane” – tak dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie Andrzej Suchenek przywitał uczestników warsztatów pt. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli i nauczycielek jako wzmacnianie czynnika chroniącego w aspekcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, które zorganizował Wydział Wychowania ORE w dniu 5 lipca. Dla osób, które nie mogły wziąć udziału w warsztatach stacjonarnych, 8 lipca zostało przygotowane webinarium. Szkolenie poprowadziła Barbara Paż – pedagożka i edukatorka kadr nauczycielskich i rodziców.

Uczestnicy pogłębili wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. Wybrzmiały ważne wartości, jak uznanie i wdzięczność, które należy okazać zarówno dzieciom i młodzieży, jak i dorosłym.

Ćwiczenia umożliwiły zrozumienie procesów neurologicznych, psychologicznych, a także biologicznych zachodzących w organizmie człowieka, które wpływają na nasze życie emocjonalne, co się przekłada na wyrażanie emocji, uczuć i zachowanie.

Bezpieczeństwo emocjonalne w rozmowie z dzieckiem jest kluczowe. Należy nazywać i regulować emocje, a jednocześnie stawiać granice. Komunikacja powinna wzmacniać poczucie własnej wartości oraz służyć rozpoznawaniu symptomów zachowań problemowych i skutecznej profilaktyce zagrożeń zdrowotnych. Ważne jest też stosowanie sposobów komunikacji, które budują relacje, a unikanie metod, które mogą je niszczyć.

Uczestnicy, zadowoleni z udziału w warsztatach, poprosili o kontynuację szkoleń z tego zakresu tematycznego.

od lewej Anna Kasperska-Gochna kierownik Wydziału Wychowania, Andrzej Suchenek Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Anna Powązka nauczyciel konsultant WW, Barbara Paź prelegentka, pedagożka i edukatorka nauczycieli i rodziców
Uczestnicy warsztatów
Uczestnicy warsztatów
Uczestnicy warsztatów
Uczestnicy warsztatów
od lewej Barbara Paź prelegentka, pedagożka, edukatorka nauczycieli i rodziców oraz uczestnicy warsztatów

Ostatnia aktualizacja: 15 lipca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa