Zakończenie naboru szkół w konkursie „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”.

10 czerwca zakończyliśmy nabór szkół w konkursie „Wybór szkoły podstawowej do pilotażu wdrażania modułowych e-podręczników”. Do konkursu zgłosiło się ponad 90 szkół z całej Polski, zarówno z dużych miast, jak i małych miejscowości. Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie przesłane zgłoszenia.

Ze wszystkich zgłoszonych Komisja rekrutacyjna wyłoni 12 szkół podstawowych, w których zostaną pilotażowo wdrożone modułowe e-podręczniki do 12 przedmiotów: biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, matematyki, informatyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, muzyki i plastyki, zamieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE).

Pilotaż będzie trwał przez jeden rok szkolny – 2024/2025, tj. od 01 września 2024 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Wyniki konkursu podamy na stronie projektu i na profilu na Facebooku do 28 czerwca.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa