Szkolenie pt. „Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii”

Źródło: fotolia
Źródło: fotolia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pt. „Usamodzielnienie wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniach 17-18 czerwca 2024 r.

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie wiedzy w zakresie przygotowania wychowanków z młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

Elektroniczny formularz rejestracji

Szkolenie jest bezpłatne. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa