Fundacja British Council podpisała porozumienie o współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie

Rachel Launay (Dyrektor Fundacji British Council), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)
Rachel Launay (Dyrektor Fundacji British Council), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)

Dnia 17 czerwca 2024 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie reprezentowanym przez Dyrektora pana Andrzeja Suchenka i Fundacją British Council reprezentowaną przez Dyrektor panią Rachel Launay.

Obie organizacje, ORE i British Council, wyraziły zamiar rozwijania konstruktywnej współpracy w dziedzinie edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania języka angielskiego. British Council będzie opracowywać programy szkoleń dla doradców metodycznych i nauczycieli języka angielskiego oraz delegować prelegentów do prowadzenia szkoleń. Corocznie przedstawiciele instytucji określą priorytety, które będą wynikać z bieżącej analizy potrzeb nauczycieli oraz głównych kierunków polityki oświatowej państwa.

Rachel Launay (Dyrektor Fundacji British Council), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)
Rachel Launay (Dyrektor Fundacji British Council), Andrzej Suchenek (Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie)

Ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa