Szkolenie pt. „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

;Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii Ośrodka Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie „Wychowanek z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, jako nowe wyzwanie dla pracowników MOW”, które odbędzie się w formie on-line za pośrednictwem platformy Zoom w dniu 26 lutego 2024 r. w godz. 9:00- 16:00. Głównym celem szkolenia jest doskonalenie umiejętności konstruowania WOPFU, IPET oraz opracowywania programu nauczania w oparciu o podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym. Wskazana forma doskonalenia jest adresowana przede wszystkim do pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych.

Elektroniczny formularz rejestracji

Szkolenie jest bezpłatne. Zapraszamy!

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa