Warsztaty online dotyczące kształtowania kompetencji personalnych i społecznych – 12 lutego 2024 roku

Wydział Kształcenia Zawodowego i Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie kształtowania kompetencji personalnych i społecznych w zawodach z branży opieki zdrowotnej (MED)”.

Warsztaty online odbędą się w terminie:

12 lutego 2024 r. od godziny 9.00 do godziny 12.20.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży opieki zdrowotnej (MED).

Celem jest:

  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa