Modułowe e-podręczniki do szkoły podstawowej

Autor: R. Konieczny
Autor: R. Konieczny

Najważniejszym zadaniem realizowanym w 2023 roku było tworzenie modułowych e-podręczników do 12 przedmiotów kształcenia ogólnego do szkoły podstawowej do II etapu kształcenia. W tym czasie, w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku odbyły się dwa dwudniowe spotkania zespołu ekspertów opracowujących modułowe e-podręczniki. W styczniu omówione zostały kwestie, które wymagały wyjaśnienia oraz odbyło się szkolenie z zakresu budowania modułowych e‑podręczników. W czerwcu eksperci zaprezentowali zaawansowanie prac, a także uczestniczyli w warsztatowych zajęciach związanych z dostępnością e-podręczników (wymaganiami WCAG) oraz zastosowaniem w e-podręcznikach zasad uniwersalnego projektowania, tj. dostosowania materiałów pod kątem edukacji włączającej.

W rezultacie powstaną modułowe e-podręczniki do następujących przedmiotów: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, biologia, chemia, geografia, matematyka, fizyka, informatyka, muzyka i plastyka, które wkrótce będą dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej. Kolejnym krokiem będzie ich pilotażowe wdrożenie w ramach projektu pn. Pilotażowe wdrożenie modułowych e-podręczników oraz opracowanie założeń do zaawansowanych technologicznie e-materiałów wspierających nowoczesne metody nauczania i uczenia się, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, Działanie 01.04 Rozwój systemu edukacji.

Autor: R. Konieczny
Autor: R. Konieczny

Ostatnia aktualizacja: 4 stycznia 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa