Zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”

Źródło: Pixabay
Źródło: Pixabay

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie zaprasza pracowników Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii do udziału w badaniach ankietowych „Wsparcie specjalistyczne dla uczniów migracyjnych z doświadczeniem traumy w szkołach”.

Badanie poświęcone jest wsparciu specjalistycznemu proponowanemu przez szkoły dzieciom migrantom z traumatycznymi doświadczeniami. W ten sposób pozwolą poznać dotychczas stosowane rozwiązania, jak również istniejące w tym obszarze potrzeby. Badania mają charakter anonimowy. W kwestionariuszu zostało zawartych 25 pytań. Przybliżony czas udzielania odpowiedzi wynosi 15-20 minut.

Link do formularza ankiety

Osoby, które wolałyby udzielić wywiadu za pośrednictwem Teams lub innych narzędzi, prosimy o kontakt mailowy: edab@aps.edu.pl lub telefoniczny: 608585169

Dziękujemy za odpowiedzi i poświęcony czas.

Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa