Oferta doskonalenia ORE

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą doskonalenia przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji na rok szkolny 2023/2024. To blisko dwieście bezpłatnych szkoleń, kursów e-learningowych, webinariów, konferencji, warsztatów, sieci współpracy, a także towarzyszących im publikacji elektronicznych.

Umożliwiamy zdobywanie i doskonalenie kompetencji w następujących obszarach:

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • wychowanie i profilaktyka
 • diagnoza psychologiczno-pedagogiczna
 • edukacja językowa
 • kompetencje kluczowe
 • kompetencje społeczne i obywatelskie
 • resocjalizacja i socjoterapia
 • zarządzanie oświatą
 • kształcenie zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • edukacja wczesnoszkolna.

Rekrutacje na poszczególne formy doskonalenia uruchamiamy sukcesywnie w serwisie szkolenia.ore.edu.pl.
Bieżące informacje o szkoleniach (stacjonarnych i online) ukazują się także na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku – zachęcamy do śledzenia aktualności.

Jednocześnie przypominamy, że w sekcji Materiały do pobrania udostępniamy liczne publikacje: poradniki, scenariusze zajęć, prezentacje, artykuły, dobre praktyki. Można z nich korzystać bezpłatnie, na warunkach wolnej licencji. Staramy się aby nasze publikacje były dostępne dla odbiorców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.  Dlatego materiały, zwłaszcza te publikowane od września 2018 r., są zgodne ze standardem WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

Zapraszamy do wyszukania interesujących Państwa szkoleń i zapisania się, a także do pobierania publikacji Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Ostatnia aktualizacja: 24 października 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa