Warsztaty online dotyczące organizacji pracy małych zespołów – 18 i 21 września 2023 roku

Źródło: pixabay.com
Źródło: pixabay.com

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza do udziału w warsztatach online „Realizacja podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego w zakresie organizacji pracy małych zespołów w zawodach z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej (HGT)”.

Warsztaty online odbędą się w dwóch terminach (dla dwóch grup szkoleniowych):

  • I termin – 18 września 2023 r.
  • II termin – 21 września 2023 r.

Wydarzenie skierowane jest do dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli realizujących kształcenie w zawodach, nauczycieli-konsultantów, doradców metodycznych, pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, którzy realizują zadania związane z kształceniem w zawodach branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej.

Celem jest:

  • upowszechnianie kultury uczenia się przez całe życie, nastawionej na zdobywanie i doskonalenie umiejętności ważnych dla funkcjonowania człowieka w sferze prywatnej, w życiu społecznym i zawodowym w zakresie poszczególnych zawodów.

Warsztaty online odbędą się za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszamy do udziału.

Ostatnia aktualizacja: 5 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa