Szkolenie e-learningowe „ABC doradcy metodycznego” – edycja 5.

fot.Fotolia.com
fot.Fotolia.com

Zapraszamy do udziału w piątej edycji szkolenia e-learningowego „ABC doradcy metodycznego”. Szkolenie jest adresowane do doradców metodycznych powołanych do wojewódzkich sieci doradztwa metodycznego przez kuratorów oświaty,  którzy rozpoczynają realizację zadań doradczych.

Celem szkolenia jest doskonalenie warsztatu pracy nowo powołanych doradców poprzez:

  • przedstawienie zadań doradcy i form ich realizacji wynikających z przepisów prawa,
  • doskonalenie umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania zadań doradcy metodycznego,
  • kształtowanie postawy refleksyjnego podejścia do pełnienia roli doradcy metodycznego i podnoszenia jakości własnej pracy.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE w terminie 9.10.2023 r. – 17.11.2023 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z sylabusem oraz udziału w szkoleniu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Na stronie tej znajduje się również sylabus szkolenia.

Kontakt: Bogusława Kalinowska, e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 25

Ostatnia aktualizacja: 7 września 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa